W naszej ofercie znajdziesz leasing w wielu postaciach między innymi: leasing maszyn i urządzeń, samochodów, sprzętu rolniczego, sprzętu medycznego, nieruchomości, samolotów.  W swojej ofercie mamy zarówno rozwiązania dla klientów biznesowych jak i indywidualnych.

Leasing oznacza przede wszystkim upoważnienie przez właściciela danego składnika majątkowego do użytkowana go w formie określonej poprzez umowę leasingową. W umowie leasingu występują dwie strony, leasingodawca, czyli właściciel majątku, który zostanie przekazany do użytkowania innej osobie, bądź też firmie, w polski ustawodawstwie widnieje on, jako finansujący. Drugą stroną umowy leasingowej jest leasingobiorca, czyli osoba bądź firma, która wynajmuje od leasingodawcy dany przedmiot, maszynę itp. W zamian za opłaty, czyli raty leasingowe. W polskim ustawodawstwie leasingobiorca nosi miano korzystającego. Decydując się na finansowanie, którym jest leasing warto znać jego rodzaje:

Leasing operacyjny:

  • Okres umowy jest krótszy od ekonomicznego okresu zużycia obiektu.
  • Koszty utrzymania, remonty i naprawy ponosi leasingodawca.
  • Opłaty leasingowe nie pokrywają ceny obiektu.
  • Istnieje możliwość wcześniejszego odstąpienia od umowy.

 

Leasing finansowy:

  • Okres umowy jest zbliżony do ekonomicznego zużycia obiektu.
  • Koszty utrzymania, remonty i naprawy ponosi leasingobiorca.
  • Opłaty leasingowe pokrywają pełną amortyzację obiektu.

 

Porównanie leasingu operacyjnego i finansowego na podstawie pozostałych kryteriów:

Kryterium Leasing operacyjny Leasing finansowy
 Amortyzacja obowiązek leasingodawcy obowiązek leasingobiorcy
Koszty uzyskania przychodu raty netto opłatę wstępną część odsetkową rat leasingowych amortyzacja
Podatek VAT Zostaje doliczony do rat leasingowych. Zostaje opłacony z góry, łącznie z pierwszą ratą.
Możliwość wykupu Uzależniona jest od stawki amortyzacji i okresu wykupu. Z ostatnią ratą przedmiot staje się własnością korzystającego.

W naszej ofercie znajdziesz również leasing mobilny i leasing zwrotny.

Leasing mobilny, czyli długoterminowy wynajem pojazdów to przede wszystkim gwarancja tego, że będziesz spłacał jedynie raty, które wynikają z różnicy pomiędzy wartością zakupu a wartością końcową pojazdu. Masz również prawo odliczyć VAT od rat leasingowych i serwisowych jednakże musisz pamiętać, że wysokość odliczenia zależy od tego czy samochód wykorzystujesz wyłącznie do działalności gospodarczej, czy też spełnia funkcję prywatnego auta. Ta sama zasada dotyczy również kosztów eksploatacyjnych. Wraz z końcem kontraktu możesz oddać auto i wymienić je na nowe.

Leasing zwrotny który jest świetnym rozwiązaniem, jeśli zamroziłeś środki pieniężne kupując np. auto za gotówkę. Dzięki tej formie leasingu następuje uwolnienie zamrożonego kapitału, który można wykorzystać na finansowanie innych inwestycji. Stajesz się zarówno dostawcą jak i leasingobiorcą swojego sprzętu.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Umów się z naszym specjalistą na niezobowiązującą rozmowę orientacyjną, podczas której:

odpowiemy na wszystkie Twoje Pytania z zakresu księgowości,

pokażemy, pełen zakres naszych możliwości a także,

omówimy działania, które możesz podjąć oraz płynące z nich korzyści.