Kredyt hipoteczny to specjalny rodzaj kredytu, który jest pożyczką celową, tzn. bank sprawdzi, czy pożyczone nam środki zostały wykorzystane zgodnie z celem, na jaki została przyznana

Cele kredytu hipotecznego:

 1. Nabycie Nieruchomości Mieszkalnej  (również spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)
 2. Budowa lub przebudowa Nieruchomości Mieszkalnej
 3. Remont lub wykończenie Nieruchomości Mieszkalnej
 4. Nabycie praw z umowy dot. budowy Nieruchomości Mieszkalnej zawartej
  z Deweloperem (w tym cesja praw z umowy przedwstępnej zawartej z Deweloperem)
 5. Sfinansowanie przedpłat na poczet nabycia od Dewelopera domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
 6. Refinansowanie nakładów poniesionych na cele określone w pkt. 1-5
 7. Refinansowanie kredytu mieszkaniowego, tj. spłata kredytu przeznaczonego na cele mieszkaniowe
 8. Zakup lokalu użytkowego na wynajem (max LTV 80%).
 9. Pożyczka hipoteczna (max LTV 75%) – może być wykorzystana na dowolny cel
 10. Kredyt Konsolidacyjny

Jest to najtańszy kredyt, jaki można uzyskać, dlatego nie opłacalne jest finansowanie zakupu/budowy nieruchomości kredytem gotówkowym, gdyż będzie on kilkukrotnie droższy i udzielony na krótszy czas max. 10 lat.

Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka. Hipoteka powstaje z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej właściwej dla danej nieruchomości, a wygasa po tym, jak spłacisz kredyt hipoteczny. Jako właściciel nieruchomości możesz dalej nią rozporządzać, ale hipoteka umożliwia bankowi dochodzenie swoich praw, bez względu na to, czyją jest własnością

Przy zakupie nieruchomości na kredyt bank będzie wymagał wkładu własnego, czyli środków, jakie zostaną wpłacone kupującemu w gotówce.

W naszej ofercie mamy kredyty hipoteczne  z wkładem własnym już od 10%, bez prowizji i z marżą banku na poziomie 1,8%

Bezpłatnie wyliczymy Twoją zdolność finansową.  Zapraszamy do kontaktu

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Umów się z naszym specjalistą na niezobowiązującą rozmowę orientacyjną, podczas której:

odpowiemy na wszystkie Twoje Pytania z zakresu księgowości,

pokażemy, pełen zakres naszych możliwości a także,

omówimy działania, które możesz podjąć oraz płynące z nich korzyści.