Kto jest zobowiązany do prowadzenia KPiR?

Obowiązek prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) dotyczy osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, których właścicielami są osoby fizyczne, jeżeli osiągnięte przez nie przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 2.000.000 euro po przeliczeniu na PLN wg kursu średniego NBP z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego (w 2020 r. limit przychodów wynosi 8.746.800 zł).

Dodatkowo obowiązek prowadzenia KPiR dotyczy:

 • armatorów zdefiniowanych na podstawie Ustawy o podatku tonażowym;

 • osób wykonujących działalność gospodarczą w formie agencji i umów zlecenia;

 • osób duchownych, które same zrezygnowały z prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego;

 • osób zajmujących się działami produkcji rolnej, jeżeli zgłoszą one zamiar prowadzenia tej księgi.

Nawet jednorazowy wysoki przychód może spowodować konieczność przejścia na pełne księgi. Wówczas będzie istniała możliwość powrotu do KPiR, ale dopiero od kolejno następującego roku podatkowego, jeżeli za mijający rok osiągnięto przychody poniżej granicy limitu.

Cel i zadania KPiR

Księga Przychodów i Rozchodów jest ewidencją przedstawiającą osiągane przychody i ponoszone rozchody. Oznacza to, że podatnik zapisuje w niej dokonaną sprzedaż, a także koszty poniesione w celu uzyskania przychodu, które są związane z prowadzoną działalnością. Ewidencja ta jest podstawą określenia zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. KPiR służy więc głównie do prawidłowego rozliczania się z urzędem skarbowym, zarówno w poszczególnych okresach, jak i na koniec roku. To na podstawie zapisów w niej dokonanych wylicza się wielkość należnego podatku dochodowego.

KPiR służy jednak nie tylko urzędnikom, ale również samemu podatnikowi. Na jej podstawie może dokonać on oceny efektywności swojej działalności w określonym czasie. Służy mu również do podsumowania pracy wykonanej przez cały rok. Informuje bowiem o podstawowych wielkościach (przychody, koszty) obrazujących słuszność funkcjonowania firmy na rynku (uzyskany z działalności dochód).

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl

Od uzyskanego dochodu czyli różnicy pomiędzy przychodami a kosztami należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Podatnik ma do wyboru dwie formy:

 1. Opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli tak zwana skala podatkowa
 2. Podatek liniowy
 

Opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli tak zwana skala podatkowa

 

Zalety:

 • brak dochodu – brak zaliczki na podatek dochodowy, 
 • opodatkowanie dochodu 17 proc. stawką,
 • prawo do skorzystania z ulg podatkowych np. ulgi prorodzinnej,
 • prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem,
 • prawo do rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Wady:

 • po przekroczeniu dochodu 85.528 zł opodatkowanie dochodu 32 proc. stawką.
 • Konieczność prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej!

 

Podatek liniowy

 

Zalety:

 • brak dochodu – brak zaliczki na podatek dochodowy, 
 • jedna stawka podatku, bez względu na wysokość osiągniętego dochodu czyli 19 proc.

Wady:

 • brak prawa do skorzystania z ulg podatkowych,
 • brak prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkiem,
 • brak prawa do rozliczenia z dzieckiem, jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 • brak kwoty wolnej od podatku.
 • Konieczność prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej!

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Umów się z naszym specjalistą na niezobowiązującą rozmowę orientacyjną, podczas której:

odpowiemy na wszystkie Twoje Pytania z zakresu księgowości,

pokażemy, pełen zakres naszych możliwości a także,

omówimy działania, które możesz podjąć oraz płynące z nich korzyści.